Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Ustce

_

Przebudowa Szpitala w Ustce przy ul. Mickiewicza 12 dla potrzeb Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego oraz Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.