Budynki wielorodzinne przy ul Jana Pawła II w Gdańsku

_

Prace budowlane prowadzone dla Allcon Osiedla.